KABINY DO METALIZACJI

KABINY DO METALIZACJI

W profesjonalnych pomieszczeniach do aplikacji metalicznych powłok antykorozyjnych konieczne jest

zapewnienie optymalnych warunków do wykonywania procesu natryskiwania cieplnego przez zapewnienie

efektywnej wentylacji wyciągowej toksycznych gazów oraz gorących, drobnych cząstek metalu.

W celu zapewnienia skutecznego odpylania pomieszczenie jest zaopatrzone w system wentylacyjny

nadmuchowo-wyciągowy. Nawiew powietrza odbywa się poprzez otwory nadmuchowe umieszczone w suficie,

a wyciąg poprzez kanały umieszczone na obu ścianach w sposób ograniczający odkładanie się pyłów na

posadzce. Powietrze wyciągane z kabiny przed wyrzuceniem na zewnątrz, jest oczyszczane dwuetapowo, etap

pierwszy - odpylacz cyklonowy, etap drugi - na suchych wkładach filtracyjnych zainstalowanych w odpylaczu

powietrza.

Poszczególne procesy technologiczne kontrolowane są poprzez moduł sterowniczy zawierający układy

sterujące kolejnością włączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, układy blokad i zabezpieczeń oraz

sygnalizację stanów awaryjnych.

SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk