KABINY DO METALIZACJI

KABINY DO METALIZACJI

W profesjonalnych pomieszczeniach do aplikacji metalicznych powłok antykorozyjnych konieczne jest zapewnienie optymalnych warunków do wykonywania procesu natryskiwania cieplnego przez zapewnienie efektywnej wentylacji wyciągowej toksycznych gazów oraz gorących, drobnych cząstek metalu.

W celu zapewnienia skutecznego odpylania pomieszczenie jest zaopatrzone w system wentylacyjny nadmuchowo-wyciągowy. Nawiew powietrza odbywa się poprzez otwory nadmuchowe umieszczone w suficie, a wyciąg poprzez kanały umieszczone na obu ścianach w sposób ograniczający odkładanie się pyłów na posadzce. Powietrze wyciągane z kabiny przed wyrzuceniem na zewnątrz, jest oczyszczane dwuetapowo, etap pierwszy - odpylacz cyklonowy, etap drugi - na suchych wkładach filtracyjnych zainstalowanych w odpylaczu powietrza.

Poszczególne procesy technologiczne kontrolowane są poprzez moduł sterowniczy zawierający układy sterujące kolejnością włączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, układy blokad i zabezpieczeń oraz sygnalizację stanów awaryjnych.

SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk