Kabiny do śrutowania

Kabiny do śrutowania

Profesjonale kabiny śrutownicze do prowadzenia procesu obróbki strumieniowo-ściernej, wyposażone są w kompletny, mechaniczny system obiegu ścierniwa, który pozwala na skrócenie przerw w prowadzeniu procesu oczyszczania oraz na zmniejszenie potrzebnej ilości ścierniwa w obiegu. W komorach śrutowniczych opadające na powierzchnię podłogi ścierniwo jest mechanicznie zgarniane do brzegu kabiny, skąd jest pobierane przez podnośnik kubełkowy i podawane do separatora ścierniwa. Oczyszczone ścierniwo grawitacyjnie opada do zbiornika zasobowego, a następnie do dozownika ścierniwa. Zasypywanie dozownika ścierniwem odbywa się automatycznie, w czasie przerw w pracy.

Proces wentylacji, filtracji zapylonego powietrza oparty jest na zasadzie tłoka powietrznego. To oznacza, że brudne powietrze, które powstaje w komorze śrutowniczej jest odciągane z przestrzeni roboczej, odpylane na poliestrowych wkładach filtracyjnych i ponownie zawracane jest do wnętrza śrutowni. W ten sposób komora śrutownicza zapewnia czyste i bezpieczne środowisko pracy. Nowoczesny system wentylacji pozwala skutecznie eliminować szkodliwe pyły, zapewniając komfortowe warunki pracy każdemu operatorowi urządzeń.

Poszczególne procesy technologiczne kontrolowane są poprzez moduł sterowniczy zawierający układy sterujące kolejnością włączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, układy blokad i zabezpieczeń oraz sygnalizację stanów awaryjnych. Tak zautomatyzowana komora śrutownicza gwarantuje najlepsze warunki do pracy i komfort wykonywania obróbki strumieniowo-ściernej.

Każda śrutownia zaprojektowana i wykonana w naszej firmie, jest tworzona w oparciu o indywidualne potrzeby naszych klientów. Współpracując z nami można liczyć na pełen profesjonalizm, perfekcyjne wykonanie, realizację w krótkim czasie oraz na bardzo atrakcyjne ceny.

Jako producent zawsze dbamy o to, by każda komora śrutownicza spełniała najwyższe wymagania dotyczące jakości, ale też ekologii.

SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk