Kabiny do śrutowania

Kabiny do śrutowania

Profesjonale kabiny do prowadzenia procesu obróbki strumieniowo-ściernej, wyposażone w kompletny,

mechaniczny system obiegu ścierniwa, który pozwala na skrócenie przerw w prowadzeniu procesu oczyszczania

oraz na zmniejszenie potrzebnej ilości ścierniwa w obiegu. Opadające na powierzchnię podłogi ścierniwo jest

mechanicznie zgarniane do brzegu kabiny, skąd jest pobierane przez podnośnik kubełkowy i podawane

do separatora ścierniwa. Oczyszczone ścierniwo grawitacyjnie opada do zbiornika zasobowego a następnie

do dozownika ścierniwa. Zasypywanie dozownika ścierniwem odbywa się automatycznie, w czasie przerw

w pracy.

Proces wentylacji, filtracji zapylonego powietrza oparty jest na zasadzie tłoka powietrznego, tzn. brudne

powietrze jest odciągane z kabiny, odpylane na poliestrowych wkładach filtracyjnych i ponownie zawracane jest

do wnętrza przestrzeni roboczej.

Poszczególne procesy technologiczne kontrolowane są poprzez moduł sterowniczy zawierający układy

sterujące kolejnością włączania i wyłączania poszczególnych urządzeń, układy blokad i zabezpieczeń oraz

sygnalizację stanów awaryjnych.

SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk