Lista referencyjna

Lista referencyjna

województwo śląskie

województwo śląskie

Kompletna kabina lakierniczo – suszarnicza o wymiarach dł. 16,00m x szer. 7,00m x wys. 6,00m

więcej

województwo mazowieckie

Wyposażenie hali lakierniczo – suszarniczej o wymiarach dł. 50,00m x szer. 23,00m x wys. 5,30m

więcej

województwo wielkopolskie

Wyposażenie hali lakierniczo – suszarniczej o wymiarach dł. 30,00m x szer. 24,00m x wys. 6,40m

więcej
województwo mazowieckie

województwo mazowieckie

Kompletna kabina do metalizacji o wymiarach dł. 20,00m x szer. 5,00m x wys. 4,00m

więcej
województwo mazowieckie

województwo mazowieckie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach dł. 20,00m x szer. 5,00m x wys. 4,00m

więcej
województwo mazowieckie

województwo mazowieckie

Kompletna kabina lakierniczo – suszarnicza o wymiarach dł. 20,00m x szer. 4,00m x wys. 5,00m

więcej

województwo pomorskie

Wyposażenie hali lakierniczo – suszarniczej o wymiarach dł. 16,00m x szer. 15,00m x wys. 4,30m

więcej

województwo pomorskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach dł. 15,00m x szer. 4,00m x wys. 4,00m

więcej
województwo dolnośąskie

województwo dolnośąskie

Wyposażenia kabiny śrutowniczej o wymiarach dł. 8,00m x szer. 6,50m x wys. 4,90m

więcej
województwo zachodniopomorskie

województwo zachodniopomorskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach dł. 9,00m x szer. 4,00m x wys. 3,00m

więcej
województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

Wyposażenie stanowiska myjni o wymiarach dł. 12,00m x szer. 6,00m x wys. 5,00m

więcej
województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

Wyposażenie hali lakierniczo – suszarniczej o wymiarach dł. 18,00m x szer. 10,00m x wys. 11,50m

więcej
województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach dł. 10,00m x szer. 6,00m x wys. 6,00m

więcej

województwo kujawski-pomorskie

Wyposażenia kabiny śrutowniczej w wysokowydajny zespół specjalistycznych urządzeń do odpylania powietrza - odpylacz powietrza o wydajności 20.000m3/h, odpylacz odśrodkowy o wydajności 20.000m3/h

więcej
województwo małopolskie

województwo małopolskie

Wyposażenie hali lakierniczo – suszarniczej o wymiarach dł. 30,00m x szer. 11,50m x wys. 5,10m

więcej
wojewódzwo małopolskie

wojewódzwo małopolskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach dł. 15,00m x szer. 6,00m x wys. 5,00m

więcej
województwo wielkopolskie

województwo wielkopolskie

Wyposażenie hali lakierniczo – suszarniczej o wymiarach dł. 22,00m x szer. 12,00m x wys. 5,40m

więcej

województwo lubuskie

Wyposażenia kabiny śrutowniczej o wymiarach dł. 6,00m x szer. 3,00m x wys. 3,00m

więcej
województwo wielkopolskie

województwo wielkopolskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach dł. 22,70m x szer. 7,00m x wys. 5,00m

więcej
województwo wielkopolskie

województwo wielkopolskie

Wyposażenia kabiny śrutowniczej w wysokowydajny zespół specjalistycznych urządzeń do odpylania powietrza - odpylacz powietrza o wydajności 15.000m3/h, odpylacz odśrodkowy o wydajności 20.000m3/h

więcej

województwo lubskie

Wyposażenia kabiny śrutowniczej o wymiarach dł. 8,00m x szer. 4,00m x wys. 3,00m

więcej

województwo pomorskie

Wyposażenie hali lakierniczo – suszarniczej o wymiarach dł. 20,00m x szer. 20,00m x wys. 6,00m

więcej

województwo pomorskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach dł. 10,00m x szer. 5,00m x wys. 5,00m

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

Kompletna kabina lakierniczo – suszarnicza o wymiarach dł. 61,00m x szer. 8,00m x wys. 8,00m

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach dł. 39,00m x szer. 8,00m x wys. 8,00m
Typ kabiny - przelotowa, 2 x brama czołowa rolowana, światło szer. 8000mm x wys. 8000mm Przewietrzanie - 2 x odpylacz powietrza o wydajności 60.000m3/h, sumarycznie 120.000m3

więcej
województwo łódzkie

województwo łódzkie

Wyposażenie kabiny śrutowniczej o wymiarach 18,00 x 6,90 x 6,00 Typ kabiny - nieprzelotowa, brama czołowa rozwierana, światło 6890mm x 6000mm Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 25.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, dwie oczyszczarki pneumatyczne oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.

więcej
województwo śląskie

województwo śląskie

Hala malarsko-suszarnicza o wymiarach 39,00 x 15,00 x 11,00 Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 80.000m3/h wykonanie przeciwwybuchowe Ex, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą, dodatkowo system do ciągłego badania stężenia gazów i par wybuchowych.

więcej
województwo mazowieckie

województwo mazowieckie

Hala malarsko-suszarnicza o wymiarach 29,00 x 18,00 x 7,00 Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 80.000m3/h wykonanie przeciwwybuchowe Ex, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą,

więcej
województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

Wyposażenie kabiny śrutowniczej o wymiarach 41,00 x 9,40 x 8,00 Typ kabiny - przelotowa, dwie bramy rolowane, światło 6500mm x 8000mm, przewietrzanie – 2 x odpylacz powietrza

więcej

województwo śląskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 14,00 x 5,50 x 3,50 Typ kabiny - nieprzelotowa, Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 20.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, dwie oczyszczarki pneumatyczne oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.

więcej

województwo śląskie

Kompletna kabina lakierniczo-suszarnicza o wymiarach 14,00 x 5,50 x 3,50 Typ kabiny - nieprzelotowa, Przewietrzanie - 1 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 40.000m3/h wykonanie przeciwwybuchowe Ex, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.

więcej

województwo śląskie

Kompletna kabina do metalizacji o wymiarach 14,00 x 5,50 x 3,50 Typ kabiny - nieprzelotowa Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 20.000m3/h wykonanie przeciwwybuchowe Ex, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

Kompletne wyposażenie stanowiska do śrutowania. Przewietrzanie - odpylanie powietrza z wnętrza czyszczonych elementów, wydajności 10.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego – podciśnieniowy zespół separacji ściernia SU2.000 ze zbiornikiem zasobowym o pojemności 4m3, oczyszczarka pneumatyczna, szafa sterownicza.

więcej
województwo małopolskie

województwo małopolskie

Hala lakierniczo-suszarnicza Typ hali - przelotowa, Przewietrzanie - 3 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 120.000m3/h, wykonanie przeciwwybuchowe. Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza. Dodatkowo hala została wyposażona w trzy bramy harmonijkowe o świetle 14,5m x 5,0m, dwie bramy rolowane o świetle 5,0 x 4,0m.

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

Hala lakierniczo-suszarnicza. Typ hali - nieprzelotowa, Przewietrzanie - 1 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcza o łącznej wydajności 10.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

Wyposażenie komory śrutowniczej. Przewietrzanie – Podciśnieniowy Układ Wentylacyjno Separacyjny - wydajności 10.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo warmińsko-mazurskie

Wyposażenie komory śrutowniczej Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 20.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo opolskie

Hala lakierniczo-suszarnicza Typ hali - przelotowa, Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 80.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo opolskie

Hala lakierniczo-suszarnicza Typ hali - przelotowa, Przewietrzanie - 4 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 120.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo podlaskie

Hala lakierniczo-suszarnicza Typ hali - przelotowa, Przewietrzanie - 4 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 160.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo podlaskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 22,00 x 7,00 x 6,00 Typ kabiny - przelotowa, Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 20.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, dwie oczyszczarki pneumatyczne oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo zachodniopomorskie

Wyposażenie komory śrutowniczej Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 10.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo dolnośląskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 6,00 x 4,00 x 3,00 Typ kabiny - nieprzelotowa, Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 7.500m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podciśnieniowy system do transportu i recyrkulacji ścierniwa, zbiornik zasobowy, oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo zachodniopomorskie

Wyposażenie technologiczne kabiny do śrutowania Elementy wyposażenia technologicznego - podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, dwie oczyszczarki pneumatyczne oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo dolnośląskie

Wyposażenie technologiczne kabiny do śrutowania Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 10.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podciśnieniowy system do transportu i recyrkulacji ścierniwa, zbiornik zasobowy, oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.

więcej

Litwa

Hala lakierniczo-suszarnicza Typ hali - przelotowa, Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 80.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo kujawsko-pomorskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 15,00 x 5,00 x 4,30 Typ kabiny - przelotowa, Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 20.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, dwie oczyszczarki pneumatyczne oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo opolskie

Hala lakierniczo-suszarnicza Typ hali - przelotowa, Przewietrzanie - 4 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 160.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo opolskie

Kompletna kabina lakierniczo-suszarnicza o wymiarach 15,00 x 5,00 x 4,00 Typ kabiny - nieprzelotowa, Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 80.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo warmińsko-mazurskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 15,00 x 5,00 x 4,00 Typ kabiny - nieprzelotowa, Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 20.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo warmińsko-mazurskie

Wyposażenie komory śrutowniczej Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 20.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo śląskie

Wyposażenie technologiczne kabiny do metalizacji Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 40.000m3/h, centrala wentylacyjno-grzewcza / nawiewna o wydajności 40.000m3/h

więcej

województwo świętokrzyskie

Kompletna kabina lakierniczo-suszarnicza o wymiarach 18,00 x 7,00 x 6,00 Typ kabiny - przelotowa, Przewietrzanie - 4 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 160.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo śląskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 18,00 x 6,00 x 6,00 Typ kabiny - przelotowa, Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 25.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, dwie oczyszczarki pneumatyczne oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo śląskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 8,00 x 6,00 x 6,00 Typ kabiny - przelotowa, Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 15.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo warmińsko-mazurskie

Kompletna kabina lakierniczo-suszarnicza o wymiarach 16,00 x 6,00 x 6,00 Typ kabiny - przelotowa, Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 60.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.

więcej

województwo warmińsko-mazurskie

kompletna kabina lakierniczo-suszarnicza o wymiarach 18x7x6, cztery centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 40.000m3/h każda, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, kabina przelotowa – dwie bramy rolowane, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabin.

więcej

Białoruś

kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 18x6x6, kabina przelotowa – dwie bramy rolowane, filtrowentylator o wydajności 25.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, dwiema oczyszczarkami pneumatycznymi AN1/200 SP-RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami.

więcej
województwo śląskie

województwo śląskie

kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 10x6x6, kabina nieprzelotowa, brama rolowana, filtrowentylator o wydajności 15.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP1-01, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP-RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami.

więcej
województwo śląskie

województwo śląskie

kompletna kabina myjni o wymiarach 10x6x6, centrala wentylacyjna o wydajności 10.000m3/h, wysokowydajne urządzenie czyszczące, kabina nieprzelotowa, brama rolowana, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

kompletna kabina do metalizacji o wymiarach 10x5x6, centrala wentylacyjna o wydajności 40.000m3/h, wykonanie EEx, kabina nieprzelotowa, brama rolowana, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

dwie kompletne kabiny lakiernicze o wymiarach 9x6x6 oraz 9x5x6, dwie centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 40.000m3/h, wykonanie EEx, nagrzewnice wodne, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, kabiny nieprzelotowe, bramy rolowane, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabin.

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

dwie kompletne kabiny lakiernicze o wymiarach 15x7x5 oraz 15x5x5, trzy centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 2 x 40.000m3/h oraz 50.000m3/h, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, kabiny nieprzelotowe, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabin.

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 15x7x5, kabina nieprzelotowa, filtrowentylator o wydajności 30.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, dwiema oczyszczarkami pneumatycznymi AN1/200 SP-RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami.

więcej
województwo dolnośląskie

województwo dolnośląskie

kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 28,5x6,4x5, kabina przelotowa - światło bram 5x5m, filtrowentylator o wydajności 40.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP4-01WS, czteroma oczyszczarkami pneumatycznymi AN1/200 SP-RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami.

więcej
województwo dolnośląskie

województwo dolnośląskie

dostawa i montaż urządzenia do podciśnieniowego transportu i recyrkulacji ścierniwa SU 250 wraz z oczyszczarką pneumatyczną AN1-200 SP RDS

więcej
województwo mazowieckie

województwo mazowieckie

dwie kompletne kabiny lakiernicze o wymiarach 11,5x5,6x5,7 dwie centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 40.000m3/h każda, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, kabiny przelotowe, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabin.

więcej

województwo śląskie

kompletna kabina suszarnicza o wymiarach 10,5x3,6x5,7 centrala wentylacyjno grzewcza o wydajności 7.500m3/h, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, kabina przelotowa, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabin.

więcej

województwo wielkopolskie

dostawa wyposażenia do komory śrutowniczej, w tym filtrowentylator o wydajności 15.000m3/h, podciśnieniowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa SU 250, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS oraz AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami.

więcej

województwo wielkopolskie

kompletna kabina lakierniczo-suszarnicza o wymiarach 12x8x6 dwie centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 40.000m3/h każda, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, kabina przelotowa, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabin, dodatkowo pomieszczenie robocze zostało wyposażone w kurtynę wewnętrzną do pracy na dwóch niezależnych stanowiskach.

więcej

województwo dolnośląskie

kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 12x5,6x5, kabina przelotowa, filtrowentylator o wydajności 20.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP1-01, oczyszczarka pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami.

więcej
województwo dolnośląskie

województwo dolnośląskie

dwie kabiny lakierniczo-suszarnicze o wymiarach 5x6x4m, dwie centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 30.000m3/h każda, dodatkowo centrale zostały umieszczone na specjalnym podeście ponad dachem kabin, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, dwie bramy rolowane, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabinami

więcej

województwo wielkopolskie

dostawa wyposażenia do hali lakiernicze, cztery centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 40.000m3/h każda, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami

więcej
województwo dolnośląskie

województwo dolnośląskie

kabina lakierniczo-suszarnicza o wymach 18x6x4m, dwie centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 30.000m3/h każda, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, brama rolowana, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej
województwo podkarpackie

województwo podkarpackie

dostawa wyposażenia do komory śrutowniczej, filtrowentylator o wydajności 30.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

dostawa wyposażenia do komory śrutowniczej o wymiarach 12,5x6,8x5m, filtrowentylator o wydajności 25.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP1-01, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS oraz AN1/200 SP PZT, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami

więcej

województwo śląskie

kabina lakierniczo-suszarnicza o wymach 28x7,5x6, trzy centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 30.000m3/h każda, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, dwie bramy rolowane, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej
województwo lubelskie

województwo lubelskie

dostawa zespołu urządzeń do podciśnieniowego transportu i recyrkulacji ścierniwa

więcej

województwo opolskie

dostawa urządzenia do filtrowania powietrza w komorach śrutowniczych – odpylacz powietrza o wydajności 25.000m3/h

więcej

województwo dolnośląskie

kabina lakiernicza o wymach 34x6x5, cztery agregaty wentylacyjno grzewcze o wydajności 30.000m3/h każdy, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, dwie bramy ręczne, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej

województwo lubuskie

dostawa wyposażenia do komory śrutowniczej, filtrowentylator o wydajności 20.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP1-01, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami

więcej
województwo mazowieckie

województwo mazowieckie

kabina lakiernicza o wymach 12x5x5, dwa agregaty wentylacyjno grzewcze o wydajności 20.000m3/h każdy, kurtyna rozdzielająca malarnię na niezależne strefy robocze, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, brama rolowana, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej

województwo kujawsko-pomorskie

dostawa wyposażenia do komory śrutowniczej, filtrowentylator o wydajności 20.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP1-01, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami

więcej

województwo podkarpackie

dostawa wyposażenia do komory śrutowniczej, filtrowentylator o wydajności 10.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP1-01, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami

więcej

województwo kujawsko-pomorskie

dostawa i montaż urządzenia odpylającego powietrze z komory śrutowniczej, wydajność urządzenia 10.000m3/h

więcej

województwo pomorskie

kabina śrutownicza o wymiarach 16,8x5x4 wraz z wyposażeniem, dwie bramy w tym jedna rolowana, filtrowentylator o wydajności 25.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, zbiornik zasobowy oraz dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej

województwo podkarpackie

dostawa i montaż urządzenia odpylającego powietrze z komory śrutowniczej, wydajność urządzenia 25.000m3/h

więcej

województwo zachodniopomorskie

wyposażenie pomieszczenia do śrutowania w podnośnik kubełkowy i separator ścierniwa,

więcej

województwo łódzkie

wyposażenie kabiny śrutowniczej w specjalistyczny sprzęt do obróbki strumieniowo ściernej: filtrowentylator SU 10.000, podnośnik kubełkowy PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP1-01, oczyszczarka pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami

więcej

województwo kujawsko-pomorskie

kabina śrutownicza o wymiarach 18x5x5 wraz z wyposażeniem, dwie bramy ręczne, filtrowentylator o wydajności 25.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, zbiornik zasobowy oraz dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej

województwo śląskie

kabina śrutownicza o wymiarach 16,8x5x4 wraz z wyposażeniem, dwie bramy w tym jedna rolowana, filtrowentylator o wydajności 25.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, zbiornik zasobowy oraz dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej

województwo podkarpackie

kabina śrutownicza o wymiarach 6x4x4 wraz z wyposażeniem, brama ręczna, filtrowentylator o wydajności 10.000m3/h, podciśnieniowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa SU 250, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej

województwo śląskie

kabina śrutownicza o wymiarach 9x6x4 wraz z wyposażeniem, dwie bramy rolowane, filtrowentylator o wydajności 15.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, zbiornik zasobowy oraz dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej

województwo lubuskie

kabina śrutownicza o wymiarach 28x7,5x6 wraz z wyposażeniem, dwie bramy rolowane, filtrowentylator o wydajności 40.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, zbiornik zasobowy oraz dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej

województwo dolnośląskie

kabina śrutownicza o wymiarach 15x5x5 wraz z wyposażeniem, dwie bramy rozchylane, filtrowentylator o wydajności 24.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, zbiornik zasobowy oraz dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej

województwo opolskie

dostawa i montaż urządzeń do kabiny śrutowniczej w tym, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS, filtrowentylator o wydajności 10.000m3/h, podciśnieniowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej
województwo lubuskie

województwo lubuskie

kabina śrutownicza o wymiarach 12x6x6 wraz z wyposażeniem, brama rozchylana, filtrowentylator o wydajności 20.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, zbiornik zasobowy oraz dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej
województwo pomorskie

województwo pomorskie

kabina lakiernicza o wymiarach 12x6x6 wraz z wyposażeniem, brama rozchylana, dwa agregaty wentylacyjno-grzewcze o wydajności 30.000m3/h każdy, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej
województwo warmińsko-mazurskie

województwo warmińsko-mazurskie

kompletna kabina lakiernicza o wymiarach 8x5x5, wyposażenie: agregat wentylacyjno-grzewczy o wydajności 20.000m3/h, zespół filtrów sufitowych oraz ściennych, system adsorpcyjno –katalityczny, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną

więcej
województwo warmińsko-mazurskie

województwo warmińsko-mazurskie

dostawa i montaż urządzeń do kabiny śrutowniczej o wymiarach 16x6x5, filtrowentylator o wydajności 20.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, zbiornik zasobowy, dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej
województwo małopolskie

województwo małopolskie

dostawa i montaż urządzeń do kabiny śrutowniczej o wymiarach 12x5x5, filtrowentylator o wydajności 15.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej

województwo śląskie

dostawa i montaż urządzeń do kabiny śrutowniczej o wymiarach 16x8x4, filtrowentylator o wydajności 30.000m3/h oraz 3.500m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, cztery oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej
województwo śląskie

województwo śląskie

dostawa i montaż urządzeń do hali lakierniczej o wymiarach 23x48x6, cztery agregaty wentylacyjno-grzewcze o wydajności 30.000m3/h każdy, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej
województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

kabina lakiernicza o wymiarach 16x7x6, dwie bramy rolowane, trzy agregaty wentylacyjno grzewczy o wydajności 20.000m3/h, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej
województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

kabina lakiernicza o wymiarach 14x5x4, dwa agregaty wentylacyjno grzewcze o wydajności 20.000m3/h, kurtynę rozdzielającą malarnię na dwie części, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, brama rolowana, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej
województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie

kabina śrutownicza o wymiarach 18x4x4, dwie bramy rolowane, filtrowentylator o wydajności 20.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej

województwo śląskie

kabina śrutownicza o wymiarach 7x5x5, jedna brama rolowana, filtrowentylator o wydajności 15.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania kabiną.

więcej
województwo wielkopolskie

województwo wielkopolskie

więcej
województwo lubelskie

województwo lubelskie

więcej
SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk