Województwo

województwo łódzkie

Wyposażenie kabiny śrutowniczej o wymiarach 18,00 x 6,90 x 6,00 Typ kabiny - nieprzelotowa, brama czołowa rozwierana, światło 6890mm x 6000mm Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 25.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, dwie oczyszczarki pneumatyczne oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk