Województwo

województwo śląskie

Hala malarsko-suszarnicza o wymiarach 39,00 x 15,00 x 11,00 Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 80.000m3/h wykonanie przeciwwybuchowe Ex, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą, dodatkowo system do ciągłego badania stężenia gazów i par wybuchowych.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk