Województwo

województwo mazowieckie

Hala malarsko-suszarnicza o wymiarach 29,00 x 18,00 x 7,00 Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 80.000m3/h wykonanie przeciwwybuchowe Ex, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą,


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk