Województwo

województwo śląskie

Kompletna kabina do metalizacji o wymiarach 14,00 x 5,50 x 3,50 Typ kabiny - nieprzelotowa Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 20.000m3/h wykonanie przeciwwybuchowe Ex, w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk