Województwo

województwo pomorskie

Kompletne wyposażenie stanowiska do śrutowania. Przewietrzanie - odpylanie powietrza z wnętrza czyszczonych elementów, wydajności 10.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego – podciśnieniowy zespół separacji ściernia SU2.000 ze zbiornikiem zasobowym o pojemności 4m3, oczyszczarka pneumatyczna, szafa sterownicza.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk