Województwo

województwo małopolskie

Hala lakierniczo-suszarnicza Typ hali - przelotowa, Przewietrzanie - 3 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 120.000m3/h, wykonanie przeciwwybuchowe. Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza. Dodatkowo hala została wyposażona w trzy bramy harmonijkowe o świetle 14,5m x 5,0m, dwie bramy rolowane o świetle 5,0 x 4,0m.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk