Województwo

województwo pomorskie

Wyposażenie komory śrutowniczej. Przewietrzanie – Podciśnieniowy Układ Wentylacyjno Separacyjny - wydajności 10.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk