Województwo

województwo dolnośląskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach 6,00 x 4,00 x 3,00 Typ kabiny - nieprzelotowa, Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 7.500m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podciśnieniowy system do transportu i recyrkulacji ścierniwa, zbiornik zasobowy, oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk