Województwo

województwo dolnośląskie

Wyposażenie technologiczne kabiny do śrutowania Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 10.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podciśnieniowy system do transportu i recyrkulacji ścierniwa, zbiornik zasobowy, oczyszczarka pneumatyczna oraz szafa sterownicza.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk