Województwo

województwo opolskie

Hala lakierniczo-suszarnicza Typ hali - przelotowa, Przewietrzanie - 4 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 160.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk