Województwo

województwo opolskie

Kompletna kabina lakierniczo-suszarnicza o wymiarach 15,00 x 5,00 x 4,00 Typ kabiny - nieprzelotowa, Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o łącznej wydajności 80.000m3/h, Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - system detekcji stężenia gazów i par wybuchowych, komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz szafa sterownicza.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk