Województwo

województwo śląskie

Wyposażenie technologiczne kabiny do metalizacji Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 40.000m3/h, centrala wentylacyjno-grzewcza / nawiewna o wydajności 40.000m3/h


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk