Województwo

województwo wielkopolskie

dostawa wyposażenia do hali lakiernicze, cztery centrale wentylacyjno grzewcze o wydajności 40.000m3/h każda, system detekcji stężenia gazów wybuchowych, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk