Województwo

województwo podkarpackie

dostawa wyposażenia do komory śrutowniczej, filtrowentylator o wydajności 30.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP2-01WS, dwie oczyszczarki pneumatyczne AN1/200 SP RDS, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk