Województwo

województwo pomorskie

dostawa wyposażenia do komory śrutowniczej o wymiarach 12,5x6,8x5m, filtrowentylator o wydajności 25.000m3/h, podłogowy system transportu i recyrkulacji ścierniwa połączony z podnośnikiem kubełkowym PK-75, dynamiczno podmuchowy separator ścierniwa SP1-01, oczyszczarka pneumatyczna AN1/200 SP RDS oraz AN1/200 SP PZT, w pełni zautomatyzowany system sterowania urządzeniami


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk