Województwo

województwo opolskie

dostawa urządzenia do filtrowania powietrza w komorach śrutowniczych – odpylacz powietrza o wydajności 25.000m3/h


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk