Województwo

województwo pomorskie

Kompletna kabina śrutownicza o wymiarach dł. 39,00m x szer. 8,00m x wys. 8,00m
Typ kabiny - przelotowa, 2 x brama czołowa rolowana, światło szer. 8000mm x wys. 8000mm Przewietrzanie - 2 x odpylacz powietrza o wydajności 60.000m3/h, sumarycznie 120.000m3

Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, cztery oczyszczarki pneumatyczne oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.

 


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk