Województwo

województwo lubuskie

Wyposażenia kabiny śrutowniczej o wymiarach dł. 6,00m x szer. 3,00m x wys. 3,00m
Typ kabiny - nieprzelotowa, brama czołowa ręczna, światło szer. 3000mm x wys. 3000mm Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 10.000m3/h,
Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, oczyszczarka pneumatyczna oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk