Województwo

województwo dolnośląskie

Wyposażenia kabiny śrutowniczej o wymiarach dł. 8,00m x szer. 6,50m x wys. 4,90m

Typ kabiny - nieprzelotowa, 1 x brama czołowa ręczna, światło szer. 5000mm x wys. 4000mm Przewietrzanie - odpylacz powietrza o wydajności 15.000m3/h,
Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - podłoga zgarniająca, podnośnik kubełkowy, separator ścierniwa, zbiornik zasobowy, oczyszczarka pneumatyczna oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą kabiny.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk