Województwo

województwo śląskie

Kompletna kabina lakierniczo – suszarnicza o wymiarach dł. 16,00m x szer. 7,00m x wys. 6,00m
Typ kabiny - nieprzelotowa, 1 x brama czołowa ręczna, światło szer. 7000mm x wys. 6000mm
Przewietrzanie - 2 x Centrale Wentylacyjno-Grzewcze o wydajności 40.000m3/h, łącznie 80.000m3/h, wykonanie przeciwwybuchowe Ex,
Pozostałe elementy wyposażenia technologicznego - komplet specjalistycznych filtrów przemysłowych oraz w pełni zautomatyzowany system sterowania pracą, dodatkowo system do ciągłego badania stężenia gazów i par wybuchowych oraz ręczna kurtyna wewnętrzna do podziału przestrzeni roboczej na dwieniezależne strefy.


SUDRA Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 96/218
80-557 Gdańsk